Arkivbild: Håkan Röjder


På lokal nivå hörs ingen kritik från partiet.

Stefan Möller (M) har förklarat att han ska lämna sin plats i Staffanstorps
kommunfullmäktige efter årsskiftet.

Men han sitter fortfarande kvar i styrelsen för Moderaterna i Staffanstorp.
Hans agerande har inte ifrågasatts lokalt. Däremot kommer kritik från
region- och riksnivå.

Moderaternas partisek­reterare Sofia Arkelsten, som besökte Skåne i veckan,
säger att partiet har regler som ska följas.
– Det är inte acceptabelt. Moderaterna har en klar policy att vi inte
samarbetar med Sverigedemokraterna. Dessutom kan man bara vara medlem i ett
parti. Man kan inte vara aktiv för ett annat parti samtidigt som man är med
i Moderaterna.

Om man som moderat skriver sig på ett annat partis lista, vad kan då hända?
– Är man aktiv i ett annat parti är det grund för uteslutning.

Enligt Lars-Ingvar Ljungman (M), ordförande i förbundsstyrelsen i Skåne, pågår
ingen utredning om att utesluta Stefan Möller ur Moderaterna.
– Om jag har förstått det rätt så sitter han kvar i styrelsen för Moderaterna
i Staffanstorp och i första hand är det nu en fråga för den. Förbundet
kommer inte att agera just nu. I så fall måste det komma ett initiativ från
lokalföreningen, säger han.

Om reglerna är så klara som ni säger, varför agerar Moderaterna inte?
– Det finns också regler för hur det här går till och det är den lokala
partiföreningen som ska påbörja den processen om det är det man vill.

Staffanstorpsmoderaternas ordförande Carl Sonesson sade i början av veckan att
styrelsen inte har haft synpunkter på det som hänt. Frågan om vem som ska
sitta kvar i styrelsen skjuter han till årsmötet nästa år där medlemmarna
bestämmer.

Annars tycker Lars-Ingvar Ljungman att det är bra att Stefan Möller lämnar sin
plats i fullmäktige.
– Alla vi som håller på med det här är i förtroendebranschen, och det är klart
att hans förtroende kan anses vara skadat och då är det här ett förnuftigt
beslut från hans sida. Det kan aldrig ha varit lagstiftarens mening att det
regelverket skulle utnyttjas på det viset.

Den fria nomineringsrätten, att vem som helst kan skriva vem som helst, på en
lista, har ansetts viktigt i ett demokratiskt system. Men att utnyttja den
för egen vinning döms av flera demokratiexperter som omoraliskt.

Ljungman poängterar att Moderaterna har etiska krav på den som ska
representera partiet. Alla som har förtroendeuppdrag får skriva under en
kandidatförsäkran om hur man ska hantera etiska och moraliska frågor. Där
står bland annat man ”ska vara ett föredöme och iaktta god moral” i alla
uppdrag för partiet.
– Sedan är den här typen av dokument aldrig juridiskt bindande. Har man i
Sverige fått en plats i en fullmäktigeförsamling så är det ett personligt
mandat. Och det är upp till den enskilde att agera. Men vi gör vad vi kan
för att påverka i rätt riktning, säger Lars-Ingvar Ljungman.

Kontakta mig

13 + 5 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This