USA-2013

Sommaren 2013 reste hela familjen till 10-årsjubilet av den första släktträffen med våra Amerikanska och Kanadensiska släktingar. Resan varade dagarna 17-28 juli och under dessa dagar utforskade vi SanFrancisco med omnejd. Själva släktträffen ägde rum under tre dagar vid sjön Tahoe. Resan bjöd på flera fantastiska upplevelser vilka några är dokumenterade i nedanstående bildspel.

För att se bilderna i större format klickar du på en av bilderna. För att stega framåt klickar du på höger sidan på bilden och till vänster för att gå bakåt.

In the summer of 2013 traveled the whole family to the 10 th anniversary of the first family reunion with our U.S. and Canadian relatives. The trip lasted day July 17 to 28, and in those days we explored SanFrancisco vicinity. The reunion took place over three days at Lake Tahoe. The trip offered several amazing experiences which some are documented in the following slideshow.

To see the pictures in a larger size, click one of the images. To move forward, click on the right side of the image and to the left to go backward.

Kontakta mig

12 + 3 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This