Lagen säger att det ska sotas vart fjärde år i Rainer Stanleys öppna spis. Nu har det gått fem år och han har fortfarande inte fått besked från sotningsföretaget Skorstensteamet när de kommer för att sota trots att han önskat få svar i över ett år.

SOTNING. I augusti 2006 fick Rainer Stanley sin täljstensspis installerad av Skorstensteamet, som har avtal med Staffanstorps kommun om regelbunden sotning.

Då informerade företaget också om reglerna kring sotning och om att företaget hade avtal med kommunen och skulle höra av sig när det blev aktuellt.

För den som inte använder sin öppna spis eller kamin för huvudsaklig uppvärmning av bostaden ska sotning ske vart fjärde år.

I augusti förra året, när Rainer Stanley inte hade hört något, vände han sig till Skorstensteamet och påtalade att det var dags för kontroll och sotning.

– Beskedet jag fick var att det är något som sköts med automatik, berättar han.

Kommunen är ansvarig för den rengöring och sotning som syftar till att förebygga brand. Kommunen har tecknat avtal med Skorstensteamet som ska se till så att sotning görs regelbundet.

I tio månader väntade Rainer Stanley på att Skorstensteamet skulle höra av sig, men inget hände. I juni vände han sig istället till räddningstjänsten, som ringde upp företaget och bad dem ta kontakt med honom.

– Jag väntade i fjorton dagar på ett telefonsamtal, men inget hände så jag vände mig istället till en annan firma och fick ansöka om egensotning. Det kostade lite mer, men jag vill ju känna mig trygg när jag börjar elda i höst.

Rainer Stanley tror inte han är ensam om att inte ha fått regelbunden sotning utförd.

– Det finns säkert många som har öppna spisar som inte har riktig koll på när det är dags för sotning. Dessutom är det mycket märkligt att Skorstensteamet bara struntar i mig när jag vill beställa en tjänst, det känns inte seriöst.

Kontakta mig

5 + 2 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This