Kommunen tvingas till en provisorisk lösning för att komma till rätta med trafiksäkerheten vid nya Staffansvallen. Bristen på säkra överfarter ska åtgärdas under hösten lovar kommunen.

BRISTANDE TRAFIKSÄKERHET. Redan innan den nya idrottsplatsen stod klar uppmärksammades kommunen av idrottsföreningarna och allmänheten på att trafiksäkerheten kring idrottsplatsen inte håller måttet. Framför allt får tillfartsvägen, cykelvägar och belysning kritik.

Nu jobbar kommunens tjänstemän på två plan – både med en kortsiktig och en långsiktig lösning.

De akuta åtgärderna handlar om att skapa en trafiksäker överfart för cyklister som kommer västerifrån.

– I första hand gör vi en tillfällig lösning som syftar till att få bort cyklisterna från den tvära korsningen. Att oskyddade trafikanter ska röra sig där är inte så bra, säger Kerstin Jensen, entreprenadingenjör i Staffanstorp.

En ny cykelöverfart kommer att anläggas väster om trevägskorsningen, i närheten av där Möllebergavägen korsar järnvägen.

– Det blir en rakare övergång för cyklisterna och större säkerhet, säger Kerstin Jensen, som hoppas att den kan stå klar redan under hösten.

Kommunen har avsatt pengar till en större vägombyggnad i området bland annat med tanke på utbyggnaden av Vikhem. I dagsläget är projektet bara på planeringsstadiet och Kerstin Jensen tror att den stora ombyggnaden kan gå igång tidigast om ett år.

För att förbättra trafiksäkerheten krävs det också bättre gatubelysning i området.

– Vi är i en period nu när det blir mörkare och mörkare, vilket gör att vi vill få upp belysningen så snabbt som möjligt. Vi håller på att titta över det och tanken är att det ska vara på plats innan stora ombyggnaden, men exakt när det blir kan jag inte svara på. Det hänger också på när våra entreprenörer kan genomföra arbetet, säger hon.

För inte så länge sedan togs trafikljuset på Möllebergavägen bort. I dag har ljuset ersatts av en refug, en chikan [ett sorts farthinder] och extra belysning.

Den förändringen förklarar Kerstin Jensen med att trafikljus ofta skapar en falsk trygghet och att trafiken på den aktuella vägen inte är så stor att man behöver stoppa den för att komma över.

Kontakta mig

9 + 12 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This