Privat mark. Stora blomkrukor och lastpallar har hindrat cyklister och fotgängare från att komma fram i passagen mellan Åttegränd och Klockaregårdsvägen Kommunen har polisanmält tilltaget.

I flera år har fastighetsägaren och Staffanstorps kommun haft delade meningar om den lilla passagen. Nu har båda parter tagit in juridisk hjälp och Staffanstorps kommun har dessutom polisanmält att passagen blockerats.

– Det stämmer att vi för en dialog med fastighets­ägaren om hur vi ska hitta en lösning i det här komplicerade fallet, säger Johan Israelsson, stadsbyggnadschef på Staffanstorps kommun och förklarar att man i dagsläget inte direkt är i närheten av någon lösning.

Marken är i privat ägo, men detaljplanen pekar ut den som allmän platsmark, vilket innebär att den ska vara tillgänglig för allmänheten att utnyttja.

Fastighetsägaren vill inte se någon passage medan kommunen inte ser någon möjlighet att göra avsteg från den gällande detaljplanen.

– Vi har bara att ta hänsyn till vad detaljplanen säger. Den ska se till så att allas intresse bevakas och så att det fungerar som det en gång var tänkt, förklarar Johan Israelsson.

Han medger att det inte är en ideal situation att allmän platsmark ligger på privat mark.

– Det borde ha gjorts en fastighetsreglering långt tidigare så att man inte riskerade hamna i det läge som vi nu befinner oss i. Varför det inte blivit så kan jag inte svara på, säger Johan Israelsson, som tycker att kommunen bemött fastighetsägaren bra genom att erbjuda två alternativ. De föreslår antingen att det görs en fastighetsreglering där marken överförs till kommunen genom ett köp eller att det görs en justering av detaljplanen men då kommer kostnaderna att åläggas fastighetsägaren.

Genom sitt juridiska biträde har fastighetsägaren tackat nej till de alternativen.

”Vad kommunen anför kan ej tolkas på annat sätt än att kommunen vältrar över åtgärder och kostnader på mina huvudmän”, skriver advokaten i ett brev till kommunen.

Johan Israelsson beskyller i dagsläget inte fastighetsägaren för att ha placerat ut blomkrukorna och lastpallarna i passagen.

– Men eftersom vi inte kan gå ut och plocka bort saker på privat mark har vi varit tvungna att göra en polisanmälan. Vad som blir följden av anmälan vet jag inte, förklarar han.

På onsdagen stod sakerna kvar i passagen, men blockerade inte vägen.

Polisen rubricerar händelsen som egenmäktigt förfarande.

Sydsvenskan har sökt fastighetsägaren utan att få en kommentar.

Kontakta mig

4 + 11 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This