En byggföretagare i Staffanstorp misstänks för att ha begått bokföringsbrott i samband med en konkurs. Konkursförvaltaren har anmält det misstänkta brottet till åklagare.

ANMÄLAN. Det var i juni förra året som företaget med tre anställda ansökte om konkurs. Företaget hade då skulder på över 1,3 miljoner kronor.

Företagaren har uppgett att företagets betalningssvårigheter uppkommit sedan en offert felaktigt angetts vara inklusive moms samt att företaget gjort ändrings- och tilläggsarbeten utan kunders godkännande. Intäkterna för de arbetena har inte kunnat täcka de faktiska kostnaderna.

Konkursförvaltaren som utrett konkursen misstänker att bokföringsbrott kan ha begåtts i samband med konkursen.

I utredningen pekar konkursförvaltaren på att flera otillåtna – som därmed kan gå tillbaka – transaktioner förekommit strax före konkursen.

Överföringar för flera hundratusentals kronor saknar eller har bristfälligt underlag i räkenskapsmaterialet.

Vid en överföring på 102 860 kronor till en underleverantör framgår det bara vem pengarna gått till. Uppgifter om vilken leverantörsfaktura som betalningen avser finns inte med, enligt konkursförvaltaren.

Kontakta mig

9 + 4 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This