inga bilder hittades

New York in the summer of 2011 showed it self from it’s very best side.
We flew into LaGuardia late at night. During the approach, we passed the Statue of Liberty, further up along the Hudson River and a swing over Harlem at low altitude and then we got back water under our wings when we lined up on final of the runway 22.  A soft landing and we are in the ”Big Apple”.

The taxi driver took an unusually long way to Manhattan and the intersection of Broadway and 103 Street. Although I find my ways around pretty good in New York but not enough to question the choice of direction during a dark summer night.

On arrival we discovered that this was a typical hotel for the younger tourists like 20 years of age or so. A discussion if we should look for a different hotel got going pretty fast after the taxi had driven away. But the late hour curb any attempt to stage a hotel change that night. We knew that the hotel would belong to the lower price bracket and has no elevator but they emphasized the friendly and helpful staff who are happy to carry up our bags. Rarely have I found a hotel with such a stripped down staff as this. At the reception we found a guy who wanted to have our credit card as soon as we showed up after walking the steep stair. At his side stood his colleague, who probably has gone a charm course but has been sleeping during service lesson. To carry bags were not his ”cup of tea”. He had a strange ability to avoid the issue of bags that needed to be moved. He changed his mind after I pointed out for the third time that there were more bags in the street who needed to come up to the reception and that he was responsible for the luggage until it was safe in our rooms. After various changes of rooms because of poor or non-functioning air conditioning Lilian and Lars was content and went to sleep. Our room was quite messy and the bed unmade. The first thought that struck me was that this is a cheap hotel and they might save money by allowing its guests to sleep in the same bed sheets. It turned out to the better that it was the wrong room. Our room was quite OK. After a few minutes with my head on the pillow I slept well.

Once up the next day began the hunt for a suitable breakfast restaurant. Luckily, there is no short supply of that in New York. Just a block away we found a Greek restaurant that became our favorite breakfast restaurant during our stay in New York. Already the second day we did not read the menu. We knew what we wanted and breakfast was swiftly served.

Getting around in a big city like New York can be done in many ways. We chose to book a place on a tour bus that had several tours that covered most of Manhattan and nearby locations. We had a bus stop around the corner and after a few minutes of waiting, we sat high above the roadway and looked out over the bustling street life of New York.

U.S. is a big country and New York is a great city. But somehow I’ve always felt that Manhattan, which, incidentally, means ”island of many hills,” is’n that large. This is completely wrong. We spent hours to get to Central Park’s southwest corner where we would change buses to get to Battery Park on Manhattan’s southern tip and take the boats to Ellis Island.

Making a visit to Ellis Island seemed like a natural part of touch with our part of the family who emigrated to the United States and Canada. These individuals and their families, relatives and friends have all passed through Ellis Island emigration gate to the promised land in the West.

inga bilder hittades

New York sommaren 2011 visade sig från den allra bästa sidan. Vi flög in mot LaGuardia sent på kvällen. Under inflygningen passerade vi Frihets gudinnan, vidare upp längs Hudson floden och en sväng över Harlem på låg höjd varefter vi åter fick vatten under våra vingar när vi rätade upp oss i riktning mot landningsbana 22. En mjuk landning och vi är i New York ”The Big apple”.

Taxichauffören tog en ovanligt lång väg till Manhattan och korsningen mellan Broadway och 103 gatan. Visserligen hittar jag ganska bra i New York men inte tillräckligt för att ifrågasätta en lokal taxichaufförs vägval en mörk sommarnatt.

Väl framme upptäckte vi att detta var ett typiskt hotell för yngre turister i så där 20 års åldern. En diskussion om vi skulle se oss om efter ett annan hotel kom igång ganska fort efter att taxin hade åkt sin väg. Men den sena timmen bromsade alla försök att iscensätta ett hotellbyte denna natt. Vi visste att hotellet skulle tillhöra den lägre prisklassen och vara utan hiss men de framhävde den vänliga och hjälpsamma personalen som gärna bär upp våra väskor i sin hotellbeskrivning. Sällan har jag funnit ett hotel med sådan bantad personal som detta. I receptionen stod en kille som ville ha vårt kreditkort så snart vi visa upp oss. Vid hans sida stod hans kollega som troligen gått någon charmkurs men sovit under service lexikonen.  Att bära väskor var inte hans ”cup of tea”. Han hade en underlig förmåga att undvika frågan om väskbärning. Han ändrade sig efter att jag påpekat för tredje gången att det fanns ytterligare väskor nere på gatan som behövde komma upp till receptionen och att han var ansvarig för dem till de var säkrade på våra rum.  Efter diverse byten av rum på grund av dålig eller inte alls fungerande luftkonditionering Kom Lilian och Lars till ro. Vårt rum var helt ostädat och sängen obäddad.  Den första tanken som slog mig var att detta är ett billig hotell och de kanske spar pengar genom att låta sina gäster sova i samma lakan. Det visade sig desto bättre att det var fel rum. Vårt rum var helt OK. Efter några minuter med huvudet på kudden så sov vi gott.

Väl uppe nästa dag började jakten på en lämplig frukostrestaurang.  Som tur är så är det ingen bristvara i New York. Bara ett kvarter bort fann vi en Grekisk restaurang som genast blev vår favorit frukostrestaurang under vår vistelse i New York. Redan andra dagen behövde vi inte läsa på menyn utan vi beställde genast GI frukost som serverades snabbt.

Att ta sig runt i en storstad  som New York kan ske på många sätt. Vi valde att boka plats på en turbuss som hade flera olika rundor som täckte större delen  av Manhattan och närliggande platser. Vi hade en hållplats runt hörnet och efter bara några minuters väntan satt vi högt över vägbanan och spanade ut över det myllrande folklivet i New York.

USA är ett stort land och New York är en stor stad. Men på något vis har jag alltid känt att Manhattan, som för övrigt betyder ”ön med de många kullarna”, inte är så stor. Detta är helt fel. Vi ägnade timmar för att ta oss till Central Parks sydvästra hörn där vi skulle byta buss för att komma till Battery Park  på Manhattans sydspets och båtarna till Ellis Island.

Att göra ett besök på Ellis Island kändes som en naturlig del av kontakten med vår del av släkten som emigrerade till USA och Kanada. Dessa personer och deras familjer, bekanta och vänner har alla placerat genom Ellis Island emigrations grind till det förlovade landet i väst.

Read more….
Läs mer….

Kontakta mig

4 + 13 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This