Sverigedemokraterna fortsätter att strida för att få partistöd från Staffanstorps kommun. Nu vänder de sig till förvaltningsrätten för att få ett avgörande.

Sverigedemokraterna får inget kommunalt partistöd eller utbildningsbidrag från Staffanstorps kommun. Anledningen är att kommunfullmäktige i december förra året ändrade tillämpningen av reglerna så att det utgick från ledamöterna och vilka partier de representerar. Tidigare fördelades stödet efter hur många mandat partierna fick i valet.

SD fick två mandat i senaste valet, men de ledamöter som sitter på stolarna representerar inte partiet – Stefan Möller är moderat och Leif Widmark är Staffanstorpspartist. I fullmäktigeförsamlingen har de dock valt att uppträda som politiska vildar.

”SD:s nuvarande ledamöter är utsedda av länsstyrelsen, helt enligt gällande lagar. Därmed har de tillträtt platserna, fått meddelande om detta från länsstyrelsen samt accepterat detta. Sedan vilken partitillhörighet personerna i fråga har saknar all betydelse. Mandaten är SD:s, och inte personliga”, skriver SD:s ombudsman Paul Svensson i ett överklagande till förvaltningsrätten.

SD vill att förvaltningsrätten ser om kommunens regler strider mot kommunallagen. Kommunerna har rätt att själva utforma bestämmelserna om det kommunala partistödet, men de får inte strida mot kommunallagen. Till exempel får inget parti gynnas eller missgynnas.

Olle Lundin, docent i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, tycker inte att regelverket är särskilt tydligt. Han hänvisar till 2 kap. 10 § kommunallagen där det framgår att stödet inte får utformas så att det gynnar eller missgynnar ett visst parti.

– Saken har mig veterligt aldrig prövats från den aspekten. Så ett överklagande kan vara belysande på många sätt, säger han.

Kontakta mig

9 + 12 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This