Vid utbyggnaden av nordöstra Hjärup planerar kommunen för både ny skola, sporthall och handelskvarter.

BYGGNADSPLAN. Kommunen har dragit i gång ett planprogram för utbyggnadsområdet Åretruntbyn i nordöstra Hjärup. I förslaget presenteras planer på 300 nya bostäder, men också hur kommunen vill se att området kompletteras med handel och service.

I korsningen där Väst­åkravägen möter Gamla Lundavägen föreslås ett område för framtida butiksetableringar. ”Området är tänkt för i första hand livsmedelshandel och en återvinningsstation, men ytterligare en handelsetablering vore önskvärt”, skriver man i planprogrammet.

I närheten av den planerade idrottsplatsen öppnar man upp för en framtida skol- eller idrottshallplacering. Även intill Hjärupslundsskolan kan man tänka sig en liknande etablering.

Samråd om planprogrammet pågår fram till den 16 oktober. Ett samrådsmöte hålls den 4 oktober på Hjärups skola.

Kontakta mig

4 + 1 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This