Ett tomtköp i Kyrkheddinge öppnar för en ny förskola i byn.

BARNOMSORG. Staffanstorps kommun blev nyligen överens med fastighetsägaren om ett köp av den 5 142 kvadratmeter stora fastigheten som ligger i anslutning till Almlundens förskola. På tomten finns det i dag två boningshus och en ekonomibyggnad. Om de är i sådant skicka att de kan användas för den framtida verksamheten eller behöver rivas är i dagsläget inte klart, enligt stadsbyggnadskontoret.

– Jag är glad att vi kommit så här långt. Det har varit ett komplicerat ärende, säger Nino Vidovic och menar att det varit både brist på tomter och strategiska lägen i Kyrkheddinge.

Behovet av förskoleplatser har de senaste åren varit stort i byn och förutom att Socialdemokraterna motionerat om en utbyggnad har Kyrkheddingeborna gjort namninsamlingar för att väcka politikernas uppmärksamhet kring problemet.

– Vi har varit medvetna om situationen, men saknat en bra lösning. Det kommer hända saker här inom kort. Jag är övertygad om att det kommer bli en snabb process, men att konkret säga att det blir det här eller det här är för tidigt, säger Nino Vidovic.

Han kan i dag inte säga om det talar för en nybyggnad, ombyggnad eller paviljonger.

– Paviljonger är ingen billig lösning, men jag anser att det i dag är hög kvalitet på dem som finns och det innebär en betydligt snabbare process.

Kommunen får betala 5,4 miljoner kronor för förvärvet. Det som återstår innan affären är helt klar är att politikerna godkänner affären och skriver under avtalet.

Kontakta mig

8 + 11 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This