Kolonisterna på Annero i Staffanstorp håller på att hitta en uppgörelse med kommunen. Allt tyder på en flytt till Hagalid- området och att kolonisterna ersätts för en flytt.

STAFFANSTORP. Alldeles intill Nya Staffansvallen planerar Staffanstorps kommun att bygga upp ett nytt koloniområde när det tidigare området på Annero rivs för att göra plats till nya bostäder.

Det nya koloniområdet är tänkt att bli en del av den nya rekreationsparken som ska växa fram öster om idrottsplatsen.

I det nya avtalet har kommunen också föreslagit en förlängning av det nuvarande avtalet så att kolonisterna kan tillbringa även nästa sommar på Annero.

– Det är ett schyst erbjudande. Vi är nöjda och tycker att kommunen varit mycket tillmötesgående den här gången, säger Karin Bergstrand, vice ordförande i koloniföreningen.

I detaljplanen, som för tillfället är på utställning, föreslås att det nya området utformas med rutnätsstruktur, grusade gångar och lotter med varierande storlek.

Sedan det för tre år sedan klubbades att det skulle byggas bostäder på koloniområdet har kolonisterna gett nobben till samtliga förslag som kommunen kommit med.

I våras bestämde föreningen sig för att ta ärendet till arrendenämnden. Strax före att parterna skulle mötas där ställdes förhandlingen in. Istället bjöd kommunen in till ett möte där de hade ett förslag på en uppgörelse. Den består i att kolonisterna erbjuds ett nytt område på Hagalid. Kommunen ersätter också de som har en stuga på sin kolonilott med 15 000 kronor. Även de som bara har en arbetsbod har rätt till en mindre ersättning.

Föreningen har accepterat förslaget och ett avtal väntas bli klart inom kort.

Kommunens representanter är också nöjda.

– Det har varit ett bekymmer att vi inte kunnat hitta en lösning under så lång tid. Jag är glad att vi nu funnit en lösning utan att blanda in arrendenämnden, säger Michael Sandin (M), kommunstyrelsen ordförande.

Kontakta mig

13 + 7 =

Kontakt info:

Ellinedalsvägen 15-0

233 93 Svedala

+46 (0)705-38 87 80

Följ mig

Pin It on Pinterest

Share This